KATILIM KOŞULLARI

Sakarya Teknokent’e sadece AR-GE faaliyeti yürütmek üzere müracaat eden şahıs şirketleri veya sermaye şirketleri kabul edilir. Sakarya Teknokent’te bir AR-GE birimi oluşturmak isteyen kuruluşlar şirketinin merkezini Sakarya Teknokent’e taşıyabileceği gibi sadece şirketinin bir şubesini de açabilir.

Sakarya Teknokent’e kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Yani Sakarya Teknokent’te şirketinin merkezini veya şubesini açmak isteyen kişi veya kuruluşların üzerinde çalışacağı bir Ar-Ge projesi olması gerekir. Ar-Ge projesinin 4691 Sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve uluslararası normlara uygun bir Ar-Ge projesi olup olmadığı konuyla ilgili alanında uzman üç hakemin yer aldığı hakem heyetince değerlendirilir.

Hakem heyetinin uygun bulduğu, Sakarya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulunun olur verdiği projeler Sakarya Teknokent’e kabul edilir.

Sakarya Teknokent’e kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranır:

 • Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek.
 •  ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak,
 •  Yazılım geliştirme ve ARGE çalışmalarını fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak,
 •  Başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak,
 •  Girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,
 •  Çevreye zarar verecek çalışmalarda bulunmamak ve çevreye duyarlı olmak.
 • Sakarya Teknokent’e kabul edilecek firmalarda aşağıdaki niteliklerin olması beklenir:
 •  Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlaması beklenilir.
 •  Başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlaması beklenilir,
 •  Sakarya Teknokent’te faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.

BAŞVURU VE KARAR SÜRECİ

Girişimci firmanın ön başvuru sürecini tamamlamasını takiben Esas Başvuru süreci başlar. Girişimci firmanın Ön Başvurusu teknokent yönetimi tarafından uygun bulunması durumunda kendilerine Esas Başvuru Dosyası e-posta aracılığı ile ulaştırılır. Girişimci Esas Başvuru Dosyasını tamamlayarak ilgili belgeleri Sakarya Teknokent Yönetimi’ne teslim etmelidir.

Esas Başvuru’nun tamamlanması için aşağıda belirtilen dokümanlar 2 nüsha (1 Orijinal, 1 Kopya) halinde Sakarya Teknokent Yönetimine teslim edilir. Esas Başvuru Dosyası aşağıda belirtilen esaslara ve örnek içeriğe sadık kalınarak düzenlenmelidir:

 • Başvuru Dosyası iç kapağında mutlaka firma logosu, firma adı, başvuru numarası ve başvuru tarihi bilgileri bulunmalıdır.
 • İç kapağı takiben Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Yönetim Kuruluna hitaben yazılmış, başvurunun incelenmesine dair firmanın antetli kağıdına basılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalı dilekçe bulunmalıdır.
 • Başvuru Ücreti Dekontu dilekçeyi takiben eklenmelidir. Başvuru ücreti 2023 yılı için 6.000TL + KDV olarak belirlenmiş olup Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi TR51 0001 0019 4691 9658 2650 01 IBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

Örnek İçerik:

BÖLÜM 1
1.1 SAKARYA TEKNOKENT BAŞVURU FORMU                                                                                                                    

BÖLÜM 2 (FİRMA BİLGİ ÇİZELGESİ)
2.1
 GENEL BİLGİLER

2.2 FİRMA FAALİYETİN ÇEVREYE ETKİSİ
2.3 MALİ BİLGİLER
2.4 ORTAKLIK YAPISI
2.5 YETKİLİ KİŞİLER
2.6 REFERANSLARINIZ

BÖLÜM 3 (ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİ ÇİZELGESİ)
3.1 GENEL BİLGİLER

3.2 PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE KONUSU
3.3 ANAHTAR SÖZCÜKLER
3.4 PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU ANA SEKTÖR
3.5 PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU TEKNOLOJİK ALANLAR
3.6 PROJENİN AR-GE KATEGORİSİ
3.7 PROJENİN FAALİYUET TİPİ
3.8 PROJENİN AR-GE NİTELİĞİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ
3.9 PROJENİN ANLATIMI
3.10 PROJENİN KAZANIMI
3.11 PERSONEL BİLGİLERİ
3.12 ALINAN DESTEK VE TEŞVİKLER
3.13 PROJE İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

BÖLÜM 4 (SAKARYA TEKNOKENT PROJE BİLGİ ÇİZELGESİ)
4.1 PROJEDE İHTİYAÇ DUYULAN HİZMETLER

4.2 PROJEDE KULLANILACAK MAKİNA VE EKİPMAN
4.3 PROJEDEKİ ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRİĞİ UNSURLARI

EKLER
EK.1 FİRMANIN MİSYON VE VİZYONU

EK.2 FİRMA ORGANİZASYON ŞEMASI
EK.3 TEKNOKENT’TE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN GÖREV TANIMLARI
EK.4 PROJE İŞ PLANI (GANTT ŞEMASI)
EK.5 ÜRÜN KATALOĞU(VARSA)
EK.6 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİ(VARSA)
EK.7 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TESCİL BELGELİ(VARSA)
EK.8 FAALİYET BELGESİ
EK.9 TİCARİ SİCİLİ GAZETESİ
EK.10 NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ
EK.11 VERGİ LEVHASI