Prof. Dr. Adnan DERDİYOK
Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Ayla EREN ÖZDEMİR
Akademik Danışman