girişim atölyesi-01

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerden son 5 yıl içerisinde mezun olmuş kişilerden bir yarışma çerçevesinde seçilerek alındığı ve 6 ile 12 ay süre zarfında adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi  tarafından kendilerine tahsis edilen ofis alanında iş fikirlerini mentorlar eşliğinde verilen eğitimler ile geliştirdikleri bir ön kuluçka programıdır. Girişim Atölyesi, inovatif ve teknoloji tabanlı ticarileştirebilecek girişimleri mentorluk, eğitim, danışmanlık, fon desteği sağlama hizmetleriyle destekleyen bir ön kuluçka programıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerden son 5 yıl içerisinde mezun olmuş kişilerin başvurabildiği, her sene başarılı bulunan 12 girişimin ön kuluçka programına alındığı bir ekosistemdir. Ön kuluçka programı ilk olarak online başvuru alınması ile başlar. Online başvurular uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinden geçen iş fikirleri ile yüz yüze görüşmeler yapılır ve 20 iş fikri ‘’Girişim Hızlandırma Programı’na’’ dahil edilir. “Girişim Hızlandırma Programı” 5 hafta sürer. Ardından yapılacak olan girişimcilik yarışması ile 12 girişimci belirlenir. Belirlenen girişimciler 6 ile 12 aylık ön kuluçka programına alınırlar. Ön kuluçkaya seçilen tüm girişimler aylık periyotlarla izlenir ve performansına bağlı olarak bir sonraki ay döneme devam edip etmeyeceğine karar verilir. Girişimcilerin fikirlerine sürdürebilir ticari boyut kazandırmak için fon arayışına gidilir ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan, destek sağlamaları adına danışmanlık hizmetleri sağlanır. Girişim Atölyesi; girişimcileri, mentorler ve profesyoneller ile buluşturulup tecrübe paylaşımını sağlayan, girişimlere fon desteği bulmak adına yatırımcılar ile buluşturan bir girişimcilik merkezidir. Fon desteği sağlanan girişimler Adaptto Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’ nde şirketleştirilir ve iş fikrinin ticarileşmesi sağlanır. Girişim Atölyesi bir girişimcinin fikir aşamasından şirket aşamasına kadar geçen süreçte tüm ihtiyaçlarını bilir, eğitim ve desteklerini bu çerçevede olgunlaştırır.

Daha fazla bilgi için; www.girisimatolyesi.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Bir inovasyona ve girişime destek veren yatırımcı ve yatırım türlerinden daha önce bahsetmiştik.  Bir girişimin hayata geçmesinde önemli bir rol oynayan yatırım türlerinden biri de Kuluçka Merkezleridir.

Kuluçka merkezi nedir?

Yatırım türleri başlığı altında inceleyebileceğimiz kuluçka merkezleri, aslında birçok özelliğiyle diğer türlerden farklılaşmaktadır. Destek verdiği girişime yüksek miktarda finansal destek sağlamaktan ziyade girişimci ve yatırımcı arasında köprü misyonunu üstlenir, iş bağlantılarını düzenler. Fikrin elinden ilk tutan kurumdur; gerektiği durumlarda ofis tutmaktan, pazarlamaya, mentorluktan, şirket yönetimine kadar birçok noktada girişimciye destek olur.Profesyonel bir çizgiye sahip kuluçka merkezlerini tek bir kelimeye sığdırmak istesek şüphesiz tercihimiz rehber olacaktır. E-ticaret ekosistemine atılmadan gerekli donanımlara bu merkezler aracılığıyla ulaşacak olan girişimcinin başlıca avantajı ise kuluçka merkezlerinin çok düşük (yüzde 3-5) oranda pay istemeleri. Birden çok projeyle aynı çatı altında bulunan girişimci açısından kuracağı bağlantılar ve deneyim, proje ve kendisi için çok önemlidir.Ülkemizde gelişimini yeni yeni tamamlayan kuluçka merkezlerinin geldiği noktayı küçümsemek yanlış bir tutum olur. Başlarda teknoloji, hafif sanayi ve hizmet sektörüne yanıt veren kuluçka merkezlerinin segmenti şu an oldukça geniş. E-ticaret sektörünün güncel durumu ve geleceği bu merkezlerin niteliksel ve niceliksel gelişimlerini mümkün kılıyor. Türkiye’deki kuluçka merkezlerinden söz etmeden önce listeye aldığımız merkezleri seçerken, kuluçka merkezi tanımına yakın olanlara yöneldiğimizi belirtelim.Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Girişimcilik ve Kuluçka MerkeziMerkezimiz, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Merkezin içerisinde 16 adet ofis bulunmaktadır. Bu ofislerin 13 tanesi doludur. Aynı zamanda Kuluçka Merkezimiz içerisinde bir tane çok amaçlı salon ile bir adette toplantı salonu bulunmaktadır.