• HAKKIMIZDA
 • AMAÇLARIMIZ
 • HEDEFLERİMİZ

Sakarya Teknokent A.Ş., Bakanlar Kurulu’nun 27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararı uyarınca 2009 yılında kurulmuş ve 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Sakarya Teknokent A.Ş.’nin Ortaklarını; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ve Sakarya Üniversitesi Vakfı oluşturmaktadır. Sakarya ilindeki tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi sınırları içinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ayrılan yaklaşık 50.000 m2 alan içerisinde üç ayrı binada hizmet vermektedir. A, B ve D bloklarında Ar-Ge firmalarının kullanımında toplamda 103 ofisin yanı sıra 1 konferans salonu, 2 VIP toplantı salonu, 2 toplantı salonu, 3 idari ofis, 1 sergi alanı, 1 restoran bulunmaktadır. Kuluçka merkezi olarak hizmet veren ROSEM binasında ise toplam 32 ofis, 1 toplantı salonu, 1 konferans salonu yer almaktadır. Dört binanın toplam kapalı hizmet alanı yaklaşık 5,659 m2’dir.

Sakarya Teknokent’te 30 tanesi öğretim üyeleri tarafından kurulmuş toplamda 103 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalar şimdiye kadar toplamda 273 adet proje başarıyla tamamlanmıştır ve yeni projeler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

Sakarya Teknokent ’in amacı;

 • Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliklerine dönüşmesi sağlamak,
 • Teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketleri büyümesi sağlamak,
 • Ekonomik ve teknolojik düzeyin arttırılmasını sağlamak,
 • Uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak,
 • Bünyemizde bulunan firmalarımızın teknolojik tabanlı projelerde bir arada çalışmalarını sağlamaktır.

Sakarya Teknokent A.Ş.; Ar-Ge faaliyetlerinin, bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve Teknokent’te ihtiyaç duyulan işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sakarya Teknokent bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Sakarya Teknokent ‘in ana hizmeti Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen kuruluşlara kiralama yöntemiyle nitelikli ofis sağlamak veya yap-işlet-devret modeline göre kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlara arsa tahsisi yapmaktır. Sakarya Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge kuruluşlarına güvenlik, ısıtma, elektrik ve gaz dağıtım vb. işletme hizmetlerinin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim gibi destek hizmetleri de sunmak, üniversitenin kaynaklarından yararlanılması konusunda arayüz görevi yapmaktadır.

Mevcut Sakarya Teknokent binamızdaki ofislerin doluluk oranları %100’e ulaşmıştır. 2016 yılı içinde Teknoloji Geliştirme Bölgemizde D blok yapımına başlanmış ve 2017 yılında tamamlanarak yeni hizmet binası faaliyete açılmıştır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 1. Organize Sanayi Bölgesinde Teknokent şube binasının yapımı için görüşmeler başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

 • Üniversite-Sanayi ilişkilerinin somut işbirliklerine dönüşmesi için köprü çalışmaları yapmak,
 • Teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketleri büyümesine olanak ve imkan sunmak,
 • Ekonomik ve Teknolojik düzeyin arttırılması için yoğun bir çalışma sergilemek,
 • Uluslararası rekabet gücünün arttırılması için destek olunması,
 • Teknoloji alanında çalışan şirketlerin bir araya getirilmesi sağlanarak kendi aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarına yardımcı olmak.
 • Öncelikle İlimizin, Bölgemizin ve Ülkemizin Ar-Ge potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
 • Katma değeri yükse olan ürünlerin ve hizmetlerin dünya pazarına sunulmasında Sakarya Teknokent olarak katkı ve destek sağlamak,
 • Öncelikli sektörler ile Ülkemizin, Bölgemizin ve İlimizin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde büyük bir rol almak,
 • Daha etkin Üniversite – Sanayi işbirliğini oluşturmak,
 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Girişimciliği ve Yenilikçiliği teşvik etmek ve bu alanda ihtiyaç duyulan bütün ekosistemi kurmak,
 • Öncelikli sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki şirketlere öncelik vermek,
 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
 • Teknoloji transferi için Sakarya Teknokentte uygun ortam üretmek,
 • Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
 • Nitelikli işgücüne istihdam üretmek,
 • Başta AB ülkeleri olmak üzere Uluslararası alanda işbirliğini güçlendirmek.

Kurucu Ortaklarımız

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü - %56
Sakarya Büyükşehir Belediyesi - %10
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası - %10
Adapazarı Belediyesi - %6
Serdivan Belediyesi - %6
Sakarya Üniversitesi Vakfı - %7
Sakarya Ticaret Borsası - %5
Toplam - %100