Patent(tr)-01fsmhAMACIMIZ

Sakarya Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyen ve öğrencilere ait buluş/fikirlerin; yine ticarileşme potansiyeli yüksek 3. Şahıslara ait fikirlerin, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında koruma altına alınması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama yöntemleriyle söz konusu fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

 • Sakarya Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerimiz ve girişimci fikirlere sahip öğrencilerimiz.
 • Üniversitemiz dışında ticarileşme imkânı yüksek fikirleri olan akademisyenler, sanayiciler ve girişimciler.
 • Buluş Bildirimlerinin alınması,
 • Patent ön araştırmalarının yapılması,
 • Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Sakarya Üniversitesi ve Adaptto güvencesiyle, hedef kitlemizin patent almak istedikleri buluşları için patent başvurularının yapılması,
 • Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın buluş sahibine bildirilmesi,
 • Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
 • Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması.
 • Patent Eğitimleri Verme,
 • Hedef kitlemize ücretsiz patent danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunma,
 • Ürünlerin ticarileşme sürecinde uygun yatırımcıları belirleme,
 • Ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlere başından itibaren katılarak yürütme.